Khách hàng

1, CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG

2, CÔNG TY XÂY DỰNG SVA

3, CÔNG TY CP XÂY LẮP HẢI LONG

4, CÔNG TY TNHH EMEC VIỆT NAM